Kategorie

Fundusze - logo

Firma Strongflex Sp. z o.o. realizuje projekt pt. Wdrożenie do produkcji innowacyjnego aluminiowo-poliuretanowego łącznika stabilizatora, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP.

Inwestycja obejmuje zakup centrum obróbczego CNC i maszyny dozująco-mieszającej, za pomocą których realizowany będzie główny rezultat projektu w postaci wprowadzenia do produkcji i oferty firmy nowego produktu i technologii, niedostępnych na rynku krajowym: aluminiowo-poliuretanowego łącznika stabilizatora i technologii jego wytwarzania.

Okres realizacji projektu: 01.07.2016 - 31.11.2016.
Wartość projektu: 498 851,10 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 155 130,52 PLN.